Rasgele Şifre Üretmek – PHP

PHP kullanarak isterseniz sadece sayılardan isterseniz harflerden isterseniz de hem sayı hem harflerden oluşan şifre oluşturabilirsiniz. Basit bir fonksiyon ile istediğiniz kadar karakterden oluşan şifre oluşturabilirsiniz.

Yukarıdaki fonksiyonda 3. satırda bulunan range(0,9),range(‘A’,’Z’) bizim değer aralığımızı belirtiyor isterseniz bunun yanına range(‘a’,’z’) de ekleyebilirsiniz. Böylelikle şifreniz küçük harf,büyük harf ve şifreden oluşacaktır. Yukarıda verdiğim kod bizim fonksiyonumuz. Şimdi ekrana bu fonksiyonu yazdıralım.

Yukarıda verdiğim kod ile fonksiyonu çalıştırdık. Parantez işaretlerinin içinde yer alan “8” sayısı bizim şifremizin karakter sayısı. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İşlem sonunda “9mLJ0dslX4” gibi random şifreniz oluşacaktır.